Rólunk

Óvodába, iskolába járó gyermekek és szüleik pedagógiai és pszichológiai megsegítése

A Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat több, mint 40 éves fennállása óta gyógyító szellemben működik, terápiás, korrekciós és rehabilitációs segítséget nyújtunk a XVIII. kerületben lakó, és a kerület nevelési-oktatási intézményeibe járó 3 – 18 éves korosztály számára, különböző egyéni, csoportos és családterápiás foglalkozások, terápiák keretében.

2007/2008 -as tanévben újabb szakterületek és újabb szakemberek kapcsolódtak be a munkába a hagyományos részlegek mellé, így integráltuk az iskolai fejlesztőpedagógiai és a gyógytestnevelői szakszolgálatot.
...

Célunk: a segítségre szoruló gyermekek, tanulók személyiségének sokoldalú formálása; érzelmi, értelmi és szociális fejlesztése, az egyéni képességek, lehetőségek tudatos kibontakoztatása. A terápiás segítségben részesülő gyerekek önmagukhoz képest sikeresebbé válnak a tanulásban, nyitottabbá a kapcsolataikban és bátrabbakká az őket érintő problémák megoldásában.
A terápiás lehetőségek igénybevétele önkéntes, szülői vagy tanulói kérésre történik. Rendszeres, többnyire heti egyszeri elfoglaltságot jelent, a gyermekkel történő foglalkozás mellett a szülői konzultációt is magában foglalja, melynek során számítunk a család aktív együttműködésére.
Működésünk egyik lényeges eleme a team munka. Egy-egy gyerek minél teljesebb diagnózisa és sikeres terápiája érdekében több szakemberünk dolgozik együtt. A terápiás tevékenység aktív és tudatos részesei a gyermekek és a szülők.
Célunk emellett, hogy egyre jobb együttműködést építésünk ki a partner intézményekkel és a gyerekkel foglalkozó, más intézményekben dolgozó szakemberekkel.
Szakalkalmazottaink: pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus, végzettségű szakemberek.
Szolgáltatásaink térítésmentesek. A szülők és tanulók felkereshetnek bennünket önkéntesen, valamint az óvoda, iskola, orvos vagy egyéb intézmény javaslatára.
Ismerje meg tevékenységünk minden részletét!

Forrás: Tanulmányok a pszichológia, fejlesztőpedagógia és a gyógytestnevelés tárgykörében
Jubileumi kiadvány a XVIII. Kerület Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megalakulásának 40. évfordulója alkalmából
Janovszki Gabiella által írt Bevezető fejezete