Rólunk bővebben

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti XVIII. Kerületi Tagintézményének részlegei: a hagyományos és az új részlegek bemutatása

A hagyományos és a kirendelt részlegek különbözősége

1. A pszichológiai tevékenységről általában

2. Hagyományos pszichológiai ellátás: benti rendelés

3. Óvoda és iskolapszichológiai hálózat

4. Fejlesztő pedagógiai részleg: benti rendelés

5. Óvodai fejlesztő pedagógia

6. Iskolai fejlesztő pedagógia

7. Gyógytestnevelés

 

A hagyományos és a kirendelt részlegek különbözősége

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti XVIII. Kerületi Tagintézményében végzett terápiás munka nem helyettesíthető az óvodákba-iskolákba kirendelt szakember terápiás munkájával:

 • A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti XVIII. Kerületi Tagintézményében érvényesülnek a speciális téri, idői, tárgyi terápiás keret-feltételek.
 • A problémával rendelkező család mozdul a saját érdekében, motivált a problémái megoldásában, nem küldik, nem erőltetik. Az óvodákban - iskolákban a szakember mozdul: így más lélektani tér és más hatások érvényesülnek, alacsonyabb szintű motiváció tapasztalható a kliensek részéről.
 • A titoktartás könnyebben megtapasztalható, a bizalom légköre erőteljesebb a benti rendelésen. Az intézményekben a szakember autonómiája más keretek között érvényesíthető.
 • A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti XVIII. Kerületi Tagintézményében nincs akkora teljesítmény nyomás a tünetek javítására, elfogadó légkör alakítható ki.
 • Szélesebb körű és komplex vizsgálatok elvégzésére van mód.
 • Az intézményekben zajló rendelésen viszont lehetőség van sok gyerek pszichológiai, fejlesztő pedagógiai megsegítésére. Kihelyezett rendeléseinkkel nagyszámban tudunk segíteni olyan gyermekeket is, akik valamilyen okból nem tudtak eljutni Tanácsadónkba.
 • Óvodákban, illetve iskolákban dolgozó szakembereink úgy végeznek diagnosztikus jellegű munkát, hogy a gyermekeket már az óvodába, illetve iskolába lépésük után figyelemmel kísérik, természetes közegükben megfigyelik. Ez egy szűrővizsgálat, a prevenció része, amely alapján a rászorulók pszichés és/vagy fejlesztő pedagógiai megsegítésben részesülhetnek.
  vissza a tartalomjegyzékhez
  fényképgaléria tevékenységünkről

1. A pszichológiai tevékenységről általában

A pszichológusok tevékenysége is 3 fő terültből tevődik össze:

 • Vizsgálat: pszichodiagnosztikai vizsgálatok segítségével a pszichés tünetek leírása, a háttérben meghúzódó okok feltárására.
 • Pszichés megsegítés a gyermekek, családok részére: pszichoterápiás és pszichológiai tanácsadói gondozással az belső lelki konfliktusok feldolgozása, a tünetek enyhítése, megszüntetése azokban az esetekben, amikor a gyermek állapota pedagógiai eszközökkel már nem rendezhető.
 • Konzultáció, segítségnyújtás egyes gyermekek kapcsán a pedagógusoknak.

Minden pszichológusunk végez ún. BTM (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) vizsgálatokat (a fejlesztőpedagógusokkal közösen) a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti XVIII. Kerületi Tagintézményében. A tanulási problémák kapcsán intelligencia tesztet veszünk fel, feltárjuk a tanulási nehézségek hátterében esetlegesen fennálló érzelmi, pszichés problémákat. Viselkedési, beilleszkedési problémák esetén ezek okait igyekszünk megállapítani. Szükség esetén javaslatot teszünk pszichés megsegítésre, amelyet a Tanácsadóban, vagy az óvodában, illetve iskolában tudnak biztosítani munkatársaink.

Pszichológiai megsegítés: munkánk során először a szülővel első interjút készítünk, melyben tájékozódunk a problémáról, a gyermek eddigi fejlődéséről, a családi viszonyokról. Ezt követően általában heti egy alkalommal zajlanak a pszichológiai megsegítést célzó foglalkozások, egyéni vagy csoportos formában. A szülőkkel rendszeres konzultációt tartunk, számítunk az együttműködésükre, mert a probléma megoldása gyakran a szülők érzelmi áthangolódásának segítségével sikerülhet. Pszichológiai diagnosztikai vizsgálatok: mérik az intelligencia hányadost, az értelmi képességek struktúráját, a személyiség szerkezetét, az érzelmi és hangulati zavarokat, a szorongás szintjét, a viselkedészavarokat, valamint a gyermek családjának szerkezetét, a kapcsolatok struktúráját és működésmódjait. (Egy komplett vizsgálat összetevői a teljesség igénye nélkül: Első Interjú; anamnézis; Teljesítménytesztek: MAWI, Raven, WISC-IV, Bender-A, Bender-B. Projektív személyiség-vizsgálatok: Fa-, Család-, egyéb rajzvizsgálatok, Világjáték, CAT, Rorschach, Szondi, TAT, PFT. Kérdőíves vizsgálatok: Érzelem-vizsgálat, Depresszió-kérdőív, Szorongás-kérdőív, Viselkedés-kérdőív, stb.).

A pszichológus által kezelt pszichés zavarok:

 • tanulási nehézségek és zavarok pszichés háttere: tanulási nehézségek, zavarok (olvasás, írás, számolás tanulásának problémái), motiváció hiány, figyelem – és memória zavarok,
 • szorongások: teljesítményszorongások, a személyiség minden területére kiterjedő, szorongás, kényszertünetek, pánikzavarok, alvászavar
 • kommunikációs, szociális-beilleszkedési nehézségek: gátlások, visszahúzódás, passzivitás,
 • hangulatzavarok: krízishelyzet, mély levertség, depresszió, öngyilkossági gondolatok
 • pszichoszomatikus betegségek, lelki eredetű testi betegségek, problémák: pl. evészavar, fej, - hasfájás, vizelet,- széklet visszatartási problémák
 • személyiség fejlődési zavarok, magatartás - és viselkedés problémák: hiperaktivitás, agresszív magatartás, indulatkezelési problémák, alacsony tűrőképesség, közösségben a viselkedési szabályok betartásának nehézsége
  vissza a tartalomjegyzékhez
  fényképgaléria tevékenységünkről

2. Hagyományos pszichológiai ellátás: benti rendelés

Pszichoterápiás foglalkozásaink

A pszichoterápia a lelki eredetű problémák kezelésének és gyógyításának tudományosan megalapozott módja. Legfontosabb eszközei az emberi kapcsolat és a kommunikáció. A gyermekkel, illetve kamaszokkal folyó terápiás munka életkori sajátosságokhoz igazodó módon történik. Kisebbeknél főként játék formájában, nagyobbaknál beszélgetés, rajzolás, a képzeleti tevékenységre alapozó pszichológiai módszerek alkalmazásával zajlik.
Jellemzői:

 • A pszichoterápia kizárólag önkéntes módon, a szülő-gyerek és a terapeuta közötti együttműködésen alapulva működhet.
 • Kezeléssorozat, mely terápiás órák (un. ülések) keretében történik, általában heti 1 alkalom, 45-50 perc.
 • Az ülések száma, időtartama, pontos módszere, a terapeuta javaslata alapján, közös megegyezéssel kerül kijelölésre.
 • A szülő és a gyermek átfogó tájékoztatása, és a terápiára történő megállapodás elengedhetetlen feltétele a pszichoterápiának (ún. szerződéskötés).
 • A gyermekekkel történő terápiás munka elengedhetetlen része és feltétele a szülőkkel folytatott konzultáció, visszajelzés a gyermek problémáinak hátterében feltárt tényezőkről, a szülő segítése abban, hogy megértse gyermeke tüneteit, rávezetése arra, hogy a szülő hogyan tudja a problémák csökkenését, a javulást elősegíteni.

Leggyakrabban alkalmazott egyéni terápiás módszereink: feltáró analitikus terápia pl. játék – és bábterápiák, viselkedés terápia, kognitív terápia, relaxáció, hipnózis, imaginációs technikák, NLP.

Többféle csoportos terápiát is szervezünk: ilyenek a pszichodráma, önismereti csoport, szorongásoldó csoport, művészetterápiás csoport. A csoportfolyamat felerősítheti, gyorsíthatja az egyes résztvevőkben zajló változásokat. A csoporttagok visszajelzéseket kaphatnak egymástól, ez az önkép, önbizalom reális alakulását, a társas kapcsolatok, kommunikáció, az alkalmazkodás javulását segíti.

Rendszer szemléletű családterápiás foglalkozásokat is tartunk, melyben az egész család együtt vesz részt. A családterápia központi gondolata az, hogy az egyén problémáin hatékonyabban lehet segíteni, ha azokat az egész család működésével összefüggésben próbáljuk megérteni. A rendszerszemlélet lényege, hogy a család, mint rendszer minőségében más, mint a tagok tulajdonságainak összessége. A család tudattalan viszonyulási és kommunikációs mintái meghatározzák a család tagjainak működésmódját, tüneteinek kialakulását. A nem megfelelő működési módok (amelyek gyakran generációkon keresztül hatnak), a megoldatlan szülői konfliktusok gyakran pszichés károsodásokat indíthatnak el valamelyik gyermekben, így a gyermek válhat a tünet hordozójává. Családterápiával a családon belüli kommunikációs, kapcsolati nehézségek eredményesebben javíthatók, hatékonyabb lehetőségeket nyújt a valódi és mélyreható változások megteremtésére, a nyílt és egészséges viszonyulási és kommunikációs működések kialakítására.
vissza a tartalomjegyzékhezfényképgaléria tevékenységünkről

3. Óvoda és iskolapszichológiai hálózat

Ma már minden kerületi (önkormányzati) óvodában és – egy iskola kivételével – minden önkormányzati fenntartású iskolában rendel pszichológus. Óvoda és iskolapszichológusi hálózat szakemberei egyéni és kiscsoportos formában pszichológiai gondozást végeznek azon gyermekek/tanulók esetében, akik:

 • valamilyen okból nem jutnak el a benti terápiás rendelésinkre,
 • problémájuk jellege az adott közösségi viselkedéshez kapcsolódik (beilleszkedési problémák),
 • problémájuk megoldásában nagy segítséget jelent a velük foglalkozó óvoda és iskolapedagógussal folytatott konzultáció – sorozat.

Rendszeres megfigyeléseket végzünk az óvodai csoportokban, iskolai osztályokban. Ezek alapján teszünk javaslatot és szervezünk preventív jellegű terápiás foglalkozásokat.

A prevenció részeként egyre fontosabbá válnak az óvodákban végzett szűrővizsgálataink.

Több éve végezzük a nagycsoportos gyerekek a szűrővizsgálatát, óvodapedagógus jelzése alapján, vagy szülői kérésre. Ezek a vizsgálatok elsősorban a tanulási, magatartási és beilleszkedési zavarok megelőzését szolgálják.

A pszichés megsegítésben részesülő óvodás gyerekek problémái már tanulmányaik megkezdése előtt csökkennek, sokszor meg is szűnnek, és örömmel értesülünk arról, hogy megállják helyüket az iskolában.

Tapasztalatunk szerint, ha a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyereket magára hagyják, akkor egyre inkább lemarad és egyre több kudarcot él át: daccal, tanulási kedvének elvesztésével, szorongással, agresszióval, pszichoszomatikus tünetekkel reagál. Kiemelten fontos tehát, hogy minden gyermek időben és megfelelő gyakorisággal részesülhessen pszichológiai ellátásban, támogatásban.

A nevelőmunkában konzultatív, tanácsadói szerepben veszünk részt: a gyermekkel nap, mint nap foglalkozó óvoda- és iskolapedagógusokat segítjük a gyermek problémájához való viszonyulásban. Megbeszéléseket folytatunk a gyermekkel rendszeresen kapcsolatban álló szakemberekkel: fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, logopédus, gyermekvédelmi felelős, gyermekjóléti intézmény munkatársa, védőnő, háziorvos, gyermekpszichiáter.

Óvodák, vagy iskolák kérésére szakembereink részt vesznek szülői értekezleteken. Igény szerint előadásokat, szakmai programokat tartunk a nevelőtestületeknek. Esetenként pedig a szülők részére is szervezünk csoportos foglalkozásokat.
vissza a tartalomjegyzékhezfényképgaléria tevékenységünkről

4. Fejlesztő pedagógiai részleg: benti rendelés

A fejlesztő pedagógiai vizsgálatokat gyógypedagógus, ill. fejlesztő pedagógus szakemberek végzik, ami kiterjed a tanulási problémák diagnosztizálására, a jelzett részképesség gyengeségek mértékének megállapítására, és az okok feltárása céljából végzett kiegészítő vizsgálatokra. (Vizsgálati protokoll a teljesség igénye nélkül: Emberrajz, Bender-A, Bender-B, Meixner olvasás vizsgálat, Írás-vizsgálat, Nyelvtan-helyesírás felmérés, Diszkalkulia vizsgálat, Figyelemvizsgálatok: Lámpa-szék vizsgálat, Pieron, Dominancia-vizsgálat, GMP Beszédészlelési és beszédmegértési teszt, Óvodai szűrővizsgálat, MSSST, Inizan, Frostig, DPT, Marosits-féle diszlexia prevenciós gyorsteszt, Lakatos Katalin, Kulcsár Mihályné, Oseretzky féle és Delacato-féle mozgásfejlettség-vizsgálat).

A fejlesztő pedagógus által kezelt problémák: a tanulási nehézségek és zavarok: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, valamint a nagymozgások, finommozgások, grafomotoros készség, nyelvi kifejezőkészség, figyelem, időben-térben- és síkon történő tájékozódás, emlékezet, szerialitás, analóg és kauzális gondolkodási folyamatok, vizuális és hallási észlelés, dominanciaviszonyok zavarainak kezelése, valamint a másodlagosan kialakult érzelmi, magatartási és beilleszkedési problémák csökkentése.

Fejlesztő pedagógiai terápiás foglalkozások: egyéni, vagy kiscsoportos formában zajlanak: pl. prevenciós fejlesztő terápiák, iskolára előkészítő komplex képesség fejlesztés mozgásfejlesztő terápiák, Delacato program, Ayres szenzomotoros koordináció és integráció, vizuális, akusztikus észlelés fejlesztése, ritmusérzékelés és sorrendiség észlelés fejlesztés, Meixner-féle diszlexia megelőző és korrekciós program, Sindelar-program, diszgráfia korrekció, diszkalkulia korrekció, figyelem koncentráció -és emlékezet fejlesztés, beszédészlelés -és beszédértés fejlesztés, kognitív terápiák, drámapedagógia, tanulás módszertani segítség felső tagozatosoknak.
vissza a tartalomjegyzékhezfényképgaléria tevékenységünkről

5. Óvodai fejlesztő pedagógia

Kihelyezett rendeléseinkkel nagyszámban tudunk segíteni olyan gyermekeket is, akik valamilyen okból nem tudtak eljutni Tanácsadónkba. Óvodákban, illetve iskolákban dolgozó szakembereink szintén diagnosztikus, illetve terápiás jellegű munkát végeznek. A gyermekeket már az óvodába lépésük után figyelemmel kísérik, természetes közegükben megfigyelik.
Fontos feladatuk az óvodákban végzett szűrővizsgálat, ami már a prevenció része. Több éve minden májusban elvégezzük a kerület óvodáiban az óvónők által javasolt eljövendő nagycsoportos gyerekek szűrővizsgálatát. Erre alapozva megszervezzük a pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai csoportokat és egyéni foglalkozásokat. A szülőket is bevonjuk a terápiába: ismertetjük vele gyermeke alapproblémáit, a megsegítés technikáit, módszereit.

Óvoda fejlesztő pedagógusaink 3-4- fős kiscsoportokban 4-5 óvoda gyermekeit látják el. Sokszor heti 60-70 gyermeket fejlesztenek! A legnagyobb forgalmat bonyolítják le. A tanulási zavarok kialakulását tudják megelőzni, terápiás beavatkozásuk prevenciós fejlesztő terápia. Minden gyakorlatot meseelemekbe ágyazva, sok játékkal végeznek el, játék közben készülnek az iskolára, fejlesztenek elmaradt részképességeket, fejlesztik a személyiséget, a szociális, kommunikációs képességeket, megelőzik a másodlagos magatartási, beilleszkedési zavarok kialakulását.
vissza a tartalomjegyzékhezfényképgaléria tevékenységünkről

6. Iskolai fejlesztő pedagógia

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti XVIII. Kerületi Tagintézménye részeként működik az iskolai fejlesztő pedagógiai hálózat. 2000 óta minden iskolában jelen van, biztosítva a tanulási zavarral, részképesség problémákkal rendelkező tanulók szakszerű terápiás ellátását.

Vizsgálatok: a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti XVIII. Kerületi Tagintézménye szakvéleményei alapján kezdik el a tanulási zavarral, részképesség gyengeséggel rendelkező tanulók terápiás gondozását. A gyógypedagógusok a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs célzatú terápiáját is ellátják.

Az évet az első osztályosok szűrővizsgálataival kezdik: fejlesztő pedagógiai gyorstesztek, diszlexia szűrőteszt, Gósy-féle beszédészlelés, beszédértés vizsgálatok, Sindelar vizsgálat segítségével.

A többi évfolyamon kontroll vizsgálatokat végeznek a tanulási nehézséggel rendelkező tanulók körében.

Terápiás ellátás: azonos problémákkal rendelkező, homogén, 4 fős kiscsoportok ill. egyéni terápiák keretében szervezik meg a korrekciós munkát. (pl. diszkalkuliás gyerekeknél).

A Közoktatási törvény 52. §.–a alapján heti 2, néha 3 foglalkozást is tartanak a szakvéleménnyel rendelkezőknek.

Terápiás formák: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia terápiás foglalkozások, alapozó terápiák, mozgásfejlesztés, Ayres terápiák, az egész személyiség fejlesztése, tanulás módszertani ismeretek átadása, kooperatív tanulás.

Osztálytermi és tornatermi foglalkozásokat tartanak:

Osztálytermi foglalkozások:

 • grafomotórium fejlesztése: nem papír ceruza helyzetekben, mindent mese keretbe foglalva (pl. műanyag lapon, zsírkrétával folyamatos vonalvezetéssel: méhecske száll a hullámvonalban),
 • szem-kéz koordináció fejlesztése (sóval ragasztó vonalon betűk kialakítása, zsenília fonalból betűk hajlítása),
 • papír-ceruza helyzetekben gyakorlás,
 • percepció fejlesztése: vizuális fejlesztés (pl. mágnes teszt állat szemmel követése, elemlámpa fényének követése adott útvonalon, papír-ceruza percepciós gyakorlatok),
 • hangképzés, artikulációs gyakorlat, beszédfejlesztés,
 • auditív fejlesztés (erre csörög a dió, hangok felismerése, Dobó Kálmánné harangjáték gyakorlatai színkódos kotta alapján),
 • taktilis fejlesztés (pl. betűk írása egymás hátára karikával, háromszöggel),
 • csoportos memority, activity játékok: fejleszti a memóriát, kommunikációs készséget.

Tornatermi foglalkozások:

 • nagymozgások fejlesztése (pl. labdajátékok, füles labda segítségével),
 • egyensúlyérzék fejlesztő játékok (pl. dzsungel fogó csoportos játék).

A játék öröme az óra végén felszabadít, lazít, élményt ad, a gyerekek örömmel vesznek részt és boldog hangulatban mennek el a terápiás foglalkozásról. Az órai munkáról füzetet vezetnek, értékelik a munkát, mert minden ami játék, egyben munka is.

Eredmények

Eredménynek tekintjük azt is, ha a gyermekek érdeklődése fokozódik a tanulás iránt. Törekvéseink abban az irányban hatnak, hogy tanulóink tanuláshoz való viszonya pozitív irányban változzon, és tanulmányi eredményeik valamelyest javuljanak. Alapkészségeik, képességeik és műveltségük oly szinten legyen, mellyel később el tudnak igazodni az életben.

Legfontosabb azonban egy bizalmi kapcsolat kialakulása, melynek talaján megkezdhetjük az „építkezést” a tanulók készségeinek és képességeinek kibontakoztatásában. Eközben a gyermekek személyiségét is fejlesztjük, hogy később alkalmasak legyenek egy számukra megfelelő szakma, pálya kiválasztására.

Tapasztalatunk szerint első osztályosok gondozásba vétele esetén, már 3. osztályban óriási javulás érhető el a vizsgálati eredményekben. Az iskolai fejlesztő pedagógus további fontos feladata a problémás gyerek képviselete az iskolán belül, ezért egyéni konzultációkat tartanak, részt vesznek nevelőtestületi értekezleteken, osztályozó vizsgákon. A pedagógus kollégákkal konzultatív, a munkájukat szakemberként tanácsokkal segítő szerepkörben dolgozik együtt. A fejlesztő pedagógus kooperatív, konfliktus megoldó, segítő szakemberként működik az intézmények életében, aki hatékony konfliktuskezelő technikákat alkalmaz működése során. Ha azonban a tanulóval a kezdet kezdetétől, az első osztályba lépésétől nem foglalkoznak szakszerűen, a problémákat halmozni fogja és kialakulnak a másodlagos magatartási és beilleszkedési zavarok, később esetleg súlyos devianciák és személyiségzavarok, mely az egész társadalom számára problémává válik.
vissza a tartalomjegyzékhezfényképgaléria tevékenységünkről

7. Gyógytestnevelés

Kedves aggódó, tanácstalan Szülők!
Ha valami szokatlant, vagy eltérőt tapasztalnának gyermekük testtartásán, kérjék ki gyermekorvosuk vagy ortopéd szakorvos véleményét! Mindezek után a beutalóval (amely tartalmazza a pontos diagnózist) keressék fel az iskola gyógytestnevelőjét! Vegyék igénybe az ingyenes ellátást gyermekük egészséges testi- lelki fejlődése érdekében!
A kezdődő mozgásszervi elváltozások célzott izommunkával még könnyen visszafordíthatók, tehát az eredeti állapot visszaállítható. A probléma elhanyagolása esetén a deformitás rögzül, csontosodási folyamatok indulnak meg, ezáltal az állapot romlik, betegséggé alakul. Akkor már sajnos nem elég a célzott izomerősítés, hanem egyéb módszerek alkalmazására lesz szükség, melyeket már csak egészségügyi intézményekben lehet igénybe venni.

A gyógytestnevelés az a tudományág, amely a testnevelés módszereinek felhasználásával betegségek megelőzésére és gyógyítására alkalmas.

A gyógytestnevelés feladata: az óvodai, az általános- és középiskolai korosztály speciális egészségügyi célú testnevelés foglalkoztatása. Az iskola-egészségügyi ellátás az óvodákra, általános iskolákra és a középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőkre terjed ki, ezt a korosztályt kell az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján a megfelelő testnevelés kategóriába sorolni.
Testnevelés vonatkozásában az alábbi kategóriák léteznek:

 • normál testnevelés,
 • könnyített testnevelés,
 • gyógytestnevelés,
 • testnevelés alóli felmentés.

A fent jelzett kategóriák valamelyikébe szükséges besorolni minden gyermeket, ill. tanulót minden tanévben, május 15-ig. Az annak megfelelő testnevelést biztosítani kell a gyermek, ill. tanuló számára a következő tanév során.
A gyógytestnevelésre utalt tanulók ll / A vagy a II / B besorolással kerülnek ellátásra:

 • a II / A besorolású tanulók iskolai testnevelés órákon részt vehetnek az orvos által előírt megszorításokkal, de kötelező jelleggel a gyógytestnevelés órákon kell részt venniük,
 •  a II / B besorolású tanulók az iskolai testnevelésben nem vehetnek részt, a gyógytestnevelés órákon azonban kötelező részt venniük.

Minden óvodát és a legtöbb iskolát ellátnak az utazó gyógytestnevelőink, ahol pedig nincs helyben ellátás, valamelyik közeli iskolába járnak át a tanulók gyógytestnevelésre. A kerületi iskola egészségügyi hálózattal együttműködnek, óvoda – és iskolaorvosok, szakorvosok diagnózisai alapján kerülnek hozzájuk a gyerekek, tanulók.

A gyógytestnevelés foglalkozások heti 3 órában zajlanak, ebből 2 tornatermi, 1 uszodai foglalkozás. Mindezek időpontja az adott iskola központi faliújságán megtekinthető.

Osztályzatot a gyógytestnevelő tanártól kapnak (mindkét kategória esetén).

A gyógytestnevelés célja, hogy a tanuló minél előbb olyan egészségi állapotba kerüljön, hogy ismét bekapcsolódhasson az iskolai testnevelési foglalkozásokba.

A tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, illetve a kategóriák megváltoztatása miatt évenként legalább egy orvosi kontroll vizsgálat szükséges. A gyógytestnevelő tanár feladata az iskolaorvosok, szakorvosok által kiszűrt és gyógytestnevelésre javasolt, tartási rendellenességben, ortopédiai, illetve belgyógyászati elváltozásban szenvedő nagycsoportos gyermekek, illetve iskolás tanulók csoportokba történő beosztása, és gyógytestnevelési ellátása, a gyógytestnevelési módszerek széleskörű elterjesztése.

A gyógytestnevelő tanár minden esetben felveszi a kapcsolatot az ellátásba kerülő gyermek szülőjével, beiratkozást, valamint szülői tájékoztatót tart az óvodában, iskolában. Az év folyamán konzultációs lehetőséget biztosít a szülő részére, melynek során tájékoztatja a gyógytestnevelői ellátás folyamatáról, és javaslatot, tanácsot ad részére. Bemutató nyílt foglalkozás révén lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők megtekintsék a foglalkozásokon folyó munkát.

Tanév elején minden tanuló tájékoztató füzetet kap, melyet minden foglalkozásra magával kell hoznia. Ebben az osztályzatokat, mulasztásokat, és az egyéni házi feladat gyakorlatokat láthatja a szülő. Az eredményesség érdekében az óvodai, iskolai gyógytestnevelési foglalkozások mellett fontos a napi otthoni rendszeres gyakorlás, amelyben számítunk a szülők együttműködésére.
vissza a tartalomjegyzékhezfényképgaléria tevékenységünkről