Terápia

Terápia: ("therapia") Megsegítés, gondozás, egy adott problémával/kórképpel küzdő kliens (páciens) lelki folyamatainak, elakadásainak, viselkedési tüneteinek vagy éppen inadekvát tanulási technikáinak megváltoztatására irányuló segítő kapcsolat. Történhet kétszemélyes szituációban (kliens-terapeuta= terápiát végző személy) vagy csoportos helyzetben (pl. pszcihodráma csoport vagy játékterápiás csoport). Fontos szempont, hogy a választott terápiás forma illeszkedjék a páciens tünetéhez, motiváltságához, elképzeléseihez és a gyógyító folyamat alapját képezi a személyek közötti gyógyító erővel bíró rendszeres találkozás és érzelmi kapcsolat.
Visszalépés a Feladataink menüpontba!