Pszichológus

Aki az emberi viselkedés mozgatórugóit kutatja. Klinikai és diagnosztikai tesztek alapján diagnózist állapít meg, szakvéleményt készít, javaslatot tesz. Egyéni vagy csoportos terápiát folytat. Tanulmányait Bölcsészettudományi karon végezte. /nem azonos a pszichiáterrel, aki orvosi egyetemet végzett/.
Sajátos szakmai eszközeivel segít feldolgozni az érzelmi problémákat, megoldani a konfliktusokat, túljutni a személyiségfejlődés megakadásain.
Visszalépés a Feladataink menüpontba!