Cikkek, publikációk

Az alábbi cikkeket és publikációkat kizárólag a forrás és a szerző nevének, valamint a cikk kódszámának feltüntetésével szabad felhasználni.

1/9. Janovszki Gabriella: Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban
10. Vizin Gabriella: A serdülőkori szorongás gyakorisága, az intervenció lehetőségei
11. Vizin Gabriella: Depresszió és kötődési stílusok
12. Janovszki Gabriella: A magatartás és viselkedészavarok oki tényezői
13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája
14. Galgóczy Katalin: Korai élmények hatása a személyiségre
15. Galgóczy Katalin: Érzelmi intelligencia és a kora gyermekkori tapasztalatok
16. Janovszki Gabriella: A játék és a mese kultúrtörténeti jelentősége, szerepe gyermekkorban, valamint egész felnőtt létünk során
17. Molnár Erzsébet: Szenzoros Integrációs Terápiák a pszichológiában
18. Galgóczi Katalin: Művészetpszichológia
19. Hollósvölgyi Zsuzsa: Az identitásról és a serdülőkori identitáskeresésről - elméleti áttekintés
20. Galgóczi Katalin: Pozitív emóciók pozitív hatásai
21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában
22. Dragán György: Hiedelemrendszer és hiedelem a pszichológia területén
23. Oroszi Zsuzsanna: Fiús lányok – lányos fiúk (Pszichoszexuáilis fejlődés- az azonosulási folyamat kimenetelének lehetőségei a klasszikus pszichoanalitikus elmélet szemszögéből)
24. Benkő Mónika: A társadalmi egyenlőtlenségek iskolarendszeren keresztül történő újratermelődése
25. Vizin Gabriella: Szemelvények az iskolapszichológiából
26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel
27. Billesné Rácz Marianne: Az iskolaérettség fogalma, vizsgálata, tankötelezettség
28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából
29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok
30. Subicz Istvánné: Részképesség zavarral küzdő gyermek
31. Harhai Hilda: Didaktikus eszközök bemutatása egy alternatív módszer tükrében
32. Solti Imre: Diszlexiás, diszgráfiás tanulók megsegítése a közoktatás rendszerében
33. Deák Péterné: "Más" gyerek és a család
34. Dobó Kálmánné: Miértek és hogyanok
35. Szmetana Mária: Beszédészlelésen alapuló,  hangoztató helyesírás-fejlesztés
36. Rajczi Imréné: A személyiségfejlesztés egy lehetséges útja
37. Czinege Lászlóné- Kisné Albu Zsófia: A diszlexia terápiája a Fenyvesi Programmal
38. Szakály Anna: A népmesék szerepe az óvodás korú gyermekek életében, óvodáinkban
39. Magyar Gabriella: Játékterápia
40. Balatoni Brigitta - Labanczné Bardi Andrea: Hippoterápia - Lovak a gyógyításban
41. Nemcsics Endréné - Nemcsics Endre: Szöveggel kísért mozgásos játékok
42. Vargáné Karsai Emese: Vizuális percepció és téri tájékozódás fejlesztése gyakorlólapokkal
43. Szakály Anna: Kockázni – másképp
44. Szmetana Mária: TWISTER a fejlesztés szolgálatában
45. Magyar Gabriella: SUDOKU
46. Grósz Erzsébet: A  MAGYAR KÁRTYA  a fejlesztésben
47. Barkóciné Vértesi Katalin – Balláné Tar Éva: Amit a lúdtalpról tudni érdemes
48. Wéber Erika: O-láb, X-láb, Kardvádli
49. Wéber Erika: Modern terápia a scoliosisban
50. Sényi Gabriella: A Budapest XVIII. kerületi gyógytestnevelés szakszolgálat tapasztalatai alapján az óvodás korban nem javasolt károsító hatású gyakorlatok körének ismertetése.
51. Múlidéző interjúk